DSC05959

ThS Hoàng Trọng

Trưởng Bộ Môn Thống Kê – Phân Tích Dữ Liệu

Thầy là người viết ra 3 quyển sách quan trọng về phân tích định lượng thống kê trên phần mềm spss. 3 quyển sách này được nhiều trường đại học trong nước sử dụng để cho sinh viên học viên học tập, giảng viên dày dặn kinh nghiệm trong việc giảng dạy các môn học định lượng thực hành với phần mềm SPSS

IMG_0083

ThS Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Giảng viên khoa Toán Thống Kê

Cô là đồng tác giả của 3 quyển sách về phân tích dữ liệu định lượng với phần mềm SPSS cùng với Thầy Hoàng Trọng, là giảng viên chính khoa Thống-Kê toán  Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM, tham gia giảng dạy nhiều chương trình,dự án nghiên cứu của các trường Đại Học và Doanh Nghiệp, Giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy phân tích định lượng cũng như phần mềm SPSS

IMG_0046

TS. Trần Thị Tuấn Anh

Phó trưởng khoa Thống Kê – Toán

Cô là giảng viên chủ lực trong việc giảng dạy Môn Kinh Tế Lượng cho các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh , là người dạy dặn kinh Nghiệm trong việc giảng dạy thực hành dữ liệu với phần mềm STATA.

15442106_10208157029551324_4583112755753444674_n

ThS. Bùi Thị Lệ Thủy

Giảng viên khoa Toán – Thống Kê

Cô là giảng viên có phương pháp sư phạm rất tốt trong việc giảng dạy Môn Kinh Tế Lượng cho các sinh viên, học viên cao học.

DSC05959

ThS Hoàng Trọng

Trưởng Bộ Môn Thống Kê – Phân Tích Dữ Liệu

Thầy là người viết ra 3 quyển sách quan trọng về phân tích định lượng thống kê trên phần mềm spss. 3 quyển sách này được nhiều trường đại học trong nước sử dụng để cho sinh viên học viên học tập, giảng viên dày dặn kinh nghiệm trong việc giảng dạy các môn học định lượng thực hành với phần mềm SPSS

IMG_0041

TS Hà Văn Sơn

Phó trưởng Khoa Toán Thống Kê

Tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Thống Kê. Thầy là người có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy Thống Kê

DSC05959

ThS Hoàng Trọng

Trưởng Bộ Môn Thống Kê – Phân Tích Dữ Liệu

Thầy là người viết ra 3 quyển sách quan trọng về phân tích định lượng thống kê trên phần mềm spss. 3 quyển sách này được nhiều trường đại học trong nước sử dụng để cho sinh viên học viên học tập, giảng viên dày dặn kinh nghiệm trong việc giảng dạy các môn học định lượng thực hành với phần mềm SPSS

IMG_0039

TS Nguyễn Thanh Vân

Trưởng Khoa Toán Thống Kê

Tốt nghiệp TS Quản Trị Kinh Doanh. Thầy Vân là giảng viên rất am hiểu và có kiến thức chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu. Thầy đã từng tham gia đánh giá nhiều đề tài nghiên cứu cấp Bộ, luận văn Cao Học