TRUNG TÂM THỐNG KÊ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Thường xuyên khai giảng định kỳ hàng tháng

[u_post_carousel post_type=”u_event” show_date=”1″ show_price=”1″ show_venue=”1″ show_time=”1″ css_animation=”bottom-to-top” animation_delay=”1″]

Create Event Easily

Create events easily with U-event custom post quis nostrum exercitationem ullam corporis

Sell Event Ticket

You can sell tickets to your event using Woocommerce, it is so easy and so convenient

Create Courses

Use U-course custom post to create and manage and sell courses for your education business

Amazing Support

Support is free for customers. If you need help, please reach our support team via Ticksy system.

Tin Mới Cập Nhật

Xem Thêm

Khai Giảng Lớp SPSS Cơ Bản + Nâng Cao

Cung cấp kiến thức về nghiên cứu thị trường, kỹ thuật nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, kiến thức nghiên cứu định lượng trong học thuật ( hoàn thành Khóa Luận, Luận Văn, Luận Án)

Khai giảng lớp STATA Hồi quy cơ bản + chuyên sâu

Với Kinh nghiệm giảng dạy hàng đầu của giảng viên khoa Thống kê-Toán bạn sẽ nhận được nhiều kiến thức cần thiết để giải quyết vấn đề gặp phải. Tích lũy kiến thức chuyên môn và ứng dụng tốt vào công việc

Khai Giảng Lớp STATA Dữ Liệu Bảng nâng cao B1 ( 12/08/2017)

Học viên được học chuyên sâu về dữ liệu bảng , thực hành nâng cao dữ liệu bảng về kinh tế lượng. sẽ giúp cho học viên có kiến thức vững chắc, nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, học thuật, ứng dụng, hoàn thành Luận Văn, Luận Án, Khóa Luận,các bài nghiên cứu cũng như phân tích Kinh tế ứng dụng.

Khai Giảng STATA- Lớp KTL nâng cao 2 – chuỗi thời gian ( 12/08/2017)

Học viên sẽ được truyền đạt những hiểu biết chuyên sâu về kinh tế lượng Nâng cao ( chuỗi thời gian - Time series ), đáp ứng cho nhu cầu nghiên cứu khoa học, hoặc giúp học viên hoàn thành tốt Luận Văn, Luận Án, Khóa Luận, các báo cáo phân tích về kinh tế lượng ứng dụng