Liên hệ ghi danh và đăng ký 

  • Cơ sở 1 : 59c Nguyễn Đình Chiểu
  • Cơ sở 2 : 279 Nguyễn Tri Phương

 

Anh Trường ( 0932476792 )  , Chị Hằng ( 0983141467)

Email Letruong100292@gmail.com

5