Kinh Tế Lượng Nâng cao với STATA
15 – 20 người / lớp
ưu đãi khi đăng ký theo nhóm,từ 2 học viên
học viên được học lại miễn phí toàn khóa
vnd250.000/Buổi
SPSS
15 – 20 người / lớp
ưu đãi khi đăng ký theo nhóm,từ 2 học viên
học viên được học miễn phí hoàn toàn cho cả khóa học
vnd200.000/Buổi