PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 1: VỚI SPSS STATISTICS (khai giảng thường xuyên mõi tháng một lần)

Học phí: 2,100,000 VNĐ/người. Ưu đãi cho học viên đăng kí sớm đóng tiền ngay: 1,600,000 VNĐ/người

TẢI TÀI LIỆU KHÓA HỌC

NGÀY BẮT ĐẦU:
03/11/2018
THỜI LƯỢNG:
7 Buổi
ID:
MA-045
TỔNG CHI PHÍ
2.100.000 1.600.000

GIẢNG VIÊN:

Cô Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Giảng Viên đầu ngành phân tích định lượng
Thầy Trọng
Thầy Hoàng Trọng
Giảng Viên đầu ngành phân tích định lượng

Địa chỉ

59c, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM   Xem bản đồ

Danh mục

SPSS

Mục tiêu

SPSS Statistics là một công cụ phân tích định lượng chủ lực cho các nghiên cứu hành vi trong lĩnh vực khoa học xã hội nói chung và kinh tế kinh doanh nói riêng. Mục tiêu khóa học này giúp học viên biết cách sử dụng thành thạo phần mềm SPSS Statistics để thực hiện các phân tích dữ liệu định lượng thông qua các cuộc khảo sát điều tra. Khóa học trang bị cho học viên kỹ năng thống kê và các kỹ thuật xử lý định lượng từ cơ bản đến chuyên sâu trong khóa luận tốt nghiệp, luận văn, bài tập nghiên cứu khoa học, các báo cáo nghiên cứu thị trường…

 

Nội dung khóa học

Trong phạm vi môn học giảng viên sẽ tập trung vào hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS Statistics phân tích dữ liệu chéo dạng rời rạc hoặc liên tục. Các bài giảng, bài đọc và bài tập sẽ giúp học viên phát triển khả năng phân tích và diễn giải các kết quả. Khóa học còn trang bị cho học viên khả năng đọc hiểu các báo cáo khoa học định lượng và mở ra cho họ khả năng tự học thêm hoặc niềm đam mê và yêu thích phân tích dữ liệu.

Điều kiện tiên quyết:

Học viên đã kiến thức về Thống kê căn bản/thống kê ứng dụng ở bậc cử nhân/cao học; và Phương pháp nghiên cứu ở bậc cử nhân hoặc tốt hơn nữa là Phương pháp nghiên cứu khoa học ở bậc Sau ĐH.

Sử dụng thành thạo máy tính và tin học văn phòng.

Tài liệu học tập

Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS Statistics (Tập 1), TPHCM, NXB Thống kê.

Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS Statistics (Tập 2), TPHCM, NXB Thống kê.

 

Nội dung chi tiết

 

Bài mở đầu NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Nghiên cứu học thuật và nghiên cứu ứng dụng.

Vấn đề của quản lý, điều hành và nghiên cứu ứng dụng

Vấn đề của lý thuyết và nghiên cứu học thuật

Nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng, nghiên cứu hỗn hợp

Nghiên cứu và phân tích dữ liệu

 

Bài 1 PHÂN LOẠI DỮ LIỆU, MÃ HÓA, NHẬP LIỆU VÀ MỘT SỐ XỬ LÝ TRÊN BIẾN

Phân loại dữ liệu.

Các loại thang đo trong phân tích dữ liệu.

Nguyên tắc mã hóa và nhập liệu.

Cửa sổ làm việc của SPSS Statistics.

Tạo tập tin dữ liệu trong SPSS Statistics.

Một số xử lý trên biến và làm sạch dữ liệu trước khi phân tích.

 

Bài 2 TÓM TẮT và TRÌNH BÀY DỮ LIỆU

Bảng tần số các loại và cách thăm dò mối quan hệ giữa các biến trong nghiên cứu.

Các đại lượng thống kê mô tả trên dữ liệu.

Xem xét giá trị ngoại lệ trong dữ liệu.

Xem xét phân phối chuẩn của dữ liệu.

Trình bày kết quả thống kê bằng đồ thị.

 

Bài 3 KIỂM ĐỊNH MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC BIẾN

Kiểm định mối liên hệ giữa 2 biến định tính.

Kiểm định mối liên hệ giữa biến định lượng và biến định tính.

Kiểm định trung bình hai tổng thể.

Kiểm định ANOVA.

Kiểm định mối liên hệ giữa 2 biến định lượng bằng hồi quy tuyến tính.

Hệ số tương quan Pearson.

Hệ số tương quan hạng Spearman.

Hồi quy tuyến tính đơn.

Hồi quy tuyến tính bội.

Hồi quy với biến giả.

Các vấn đề của mô hình hồi quy tuyến tính (Đa cộng tuyến, Nội sinh, Phương sai thay đổi…).

 

Bài 4 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO

Lý thuyết khoa học và khái niệm nghiên cứu.

Chi tiết hóa khái niệm nghiên cứu thành thang đo lường khái niệm nghiên cứu.

Đánh giá chất lượng đo lường khái niệm nghiên cứu.

Kiểm tra độ tin cậy của thang đo khái niệm nghiên cứu (Hệ số Cronbach Alpha).

Kiểm tra tính giá trị của thang đo khái niệm nghiên cứu (phân tích nhân tố EFA).

Vai trò của phân tích nhân tố EFA trong đánh giá chất lượng thang đo.

Tiến hành phân tích nhân tố, xoay nhân tố.

Giải thích kết quả, đặt tên nhân tố.

Sử dụng kết quả của phân tích nhân tố trong các kỹ thuật phân tích khác.

 

Bài 5 TỔNG KẾT

Thảo luận về một số nghiên cứu thực tế trong và ngoài nước.

Hướng phát triển sắp tới của các đề tài định lượng trong kinh tế kinh doanh.

Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu.

 

Tổ chức lớp học

 • Học phí: liên hệ sớm với người chiêu sinh để có học phí ưu đãi nhất.
 • Có tổ chức lớp theo yêu cầu riêng.
 • Thời gian: sắp xếp linh hoạt.
 • Tổng số buổi học: 7 buổi.
 • Học viên thực hành trên Laptop cá nhân có cài đặt phần mềm (trung tâm hỗ trợ cài đặt phần mềm).
 • Tài liệu học tập và dữ liệu thực hành do giảng viên cung cấp.
 • Người học không ghi âm, quay phim chụp ảnh buổi học.

Giảng viên:

 • Hoàng Trọng, GV Khoa Toán – Thống Kê, ĐH Kinh Tế TPHCM
 • Chu Nguyễn Mộng Ngọc, GV Khoa Toán – Thống Kê, ĐH Kinh Tế TPHCM

Liên hệ:

 • Giám đốc Trung tâm Thầy Sơn (phantichdulieu@ueh.edu.vn)
 • Tư vấn chọn lớp Cô Ngọc (0939237369)
 • Chiêu sinh chị Hằng (0983141467)
 • Chiêu sinh anh Trường (0932476792)

Nhanh chóng đăng ký khóa học để được nhận ưu đãi tốt nhất.

ĐĂNG KÝ NGAY